Prosjektet er avsluttet - nettsiden Hjeratunet er lagt ned.